• Image 01
  • Image 02

Услуги

   Фирмата осигурява цялостна организация на събития: конференции, семинари, бизнес-срещи. Това включва осигуряването на симултанен превод, наемането на зала и озвучителна и преводаческа система, мултимедия, лаптоп и екран, превод и размножаване на материали, подготовка на информационни пакети за участниците и табелки с имената им; регистрация на участниците; кетъринг и настаняване; програма за свободното време на придружаващи лица; разглеждане на забележителностите с екскурзовод. 

Писмен превод 

Превод на специализирана литература от и на множество езици, включително някои редки езици. Превод на документи и тяхната предварителна заверка и последваща легализация в съответните държавни институции. Редакция на текстове на български и чужди езици. 

Устен превод 

Симултанен превод на конференции, симпозиуми, семинари с осигуряване на екипи преводачи и необходимата техника за превод и озвучаване. 


Консекутивен превод за срещи на високо ниво, бизнес срещи и събития с по-малък брой участници или отделни речи. 

При необходимост преводач придружава лицето в столицата или из страната. 

Услуги с добавена стойност 

Изготвяне на презентации в PowerPoint по предварителни писмени материали. 

Локализация (езиково и културно адаптиране) 

Глобализация 

Съпоставяне на памети за превод 

DTP - графично оформление, уеб дизайн, предпечатна подготовка и печат