• Image 01
  • Image 02
Error
  • You are not authorised to view this resource.

Защо е по-добре преводът да се поръча на агенция, отколкото директно на преводач?

Всеки използва добри преводачи, но никой не може да бъде специалист във всички сфери. 
 
Поради тази причина, обръщайки се към агенция за преводи и доверявайки се на нейния организационен опит, на Вас ще Ви бъде предложен не само добър преводач, а и специалист в определена област. В случай на необходимост се прави стилистична езикова редакция или се работи с помощта на консултант-специалист в съответната сфера. 
 

Какво означава обикновен, бърз и експресен превод?

За обикновен се приема превод до 5 стандартни страници на ден, бърз превод означава обем от 5 до 10 страници на ден и експресен – над 10 страници. 
Когато материалът значително надвишава този обем, а е необходим изключително спешен превод, материалът се разделя и се работи от екип от преводачи с общ редактор, но клиентът трябва да има предвид, че по принцип това влошава качеството на превода. 
 

Как се изчислява обемът на превода?

Обемът на превода се изчислява на база стандартна страница, съдържаща 1 800 знака, включително интервалите, по characters with spaces of word count. 
3 слайда в Power point се приемат за една стандартна страница. 
 

Имате ли специалисти по темата?

Добрите преводачи не винаги са филолози. Нашите преводачи специализират в определени области. При особено специфични преводи те се извършват или от професионалисти в съответната област и след тях се прави стилистична езикова редакция, или се работят с помощта на консултанти – посочени от клиенти.

Какво е консекутивен и какво симултанен превод?

Консекутивен означава последователен превод, т.е. ораторът прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното от него. Подходящ е за кратки изказвания и двустранни срещи с малък брой участници.

Симултанен превод означава синхронен, т.е. преводачът превежда едновременно с говорещия и преводът се извършва от кабина със специална апаратура, а участниците получават превода с инфрачервени приемници със слушалки. Този вид превод, за разлика от консекутивния не удължава времето на мероприятието.

Какво е необходимо за подготовка на устните преводачи?

Този вид превод се осигурява от екип от двама или повече преводачи. За добрата подготовка на преводачите по темата на конференцията е необходимо да се дадат предварително материали – общо по темата или конкретно за събитието. Необходимо е материалите да се изискват предварително от ораторите и да се предоставят на преводачите в кабината.

Кой поема разходите по пътуване и настаняване на преводачите и тон-техниците, когато мероприятието е извън София?

Тези разходи са за сметка на клиента.

Каква апаратура е необходима за симултанен превод и каква е цената й?

Апаратурата за превод зависи от начина на подреждане на залата: кинозала или кръгла маса. 
 
При "кинозала" са необходими микрофони на трибуна и президиум плюс два-четири микрофона в зала за задаване на въпроси. 
 
При "кръгла маса" на всеки двама или трима участници трябва да се осигури микрофон, включен в "дискусионна система". 
 
За всеки участник, независимо от подредбата на залата се осигурява приемник със слушалка. 
 
Според възможностите на залата се осигурява и озвучаване. 
 
За всеки чужд език е необходима кабина с преводачески пулт. Кабините са два вида – звукоизолирани и тип "параван". 
 
Цената на преводаческата апаратура зависи от необходимия брой микрофони, приемници и кабини, както и от продължителността на събитието.