• Image 01
  • Image 02

 

Дружеството се учредява от двама високо-квалифицирани преводачи с дългогодишен опит в мениджмънта на преводаческите услуги - Рада Пангелова и Андрей Манов. 

 

 

Историята продължава . . . 

От самото начало дружеството следва своята главна цел – осигуряване на качествени писмени и устни преводи. Съдружниците участват в учредяването на Асоциацията на преводачите. "Транслингва" става и член-учредител на Асоциацията на преводаческите агенции. 

Днес . . . 

"Транслингва" е водеща агенция в бранша. Тя работи с преводачи с богат професионален опит в съответните области – право, икономика, банково дело, медицина и пр. 

Фирмата инвестира в обучението както на млади преводачи, с които работи, така и на екипа от специалисти, участващи в административното обслужване на клиентите й. 

В резултат на разрастване на дейността от октомври 2002 година, дружеството отваря втори офис. Целта е по-ефективно и гъвкаво обслужване на клиентите с гарантирано високо качество. 

Защо точно "Транслингва"? . . . 

Тук работят професионалистите, които ще отговорят на Вашите изисквания. 

И още – "Транслингва" е учеща се организация. Тя е отворена за света и гъвкаво реагира на ежедневно настъпващите промени. 

 

Нашето мото: Kомуникация без смущения!